grzegorzwalasek.pl

Żeby trzymać spore ilości rzeczy, niezbędne są szafy i regały

Najogólniej mówiąc regały są konstrukcjami składającymi się z różnorodnej ilości półek, służące do składowania rozmaitych elementów. Regały mogą być produkowane z różnorodnych tworzyw, w gronie których na pierwszym miejscu stoją takie jak drewno i stopy metali.

regał

Autor: Aleksander Lucis
Źródło: DuPont™ Corian®

Rozmiar regału i materiał wykonania zależą w pierwszej kolejności od rodzaju pomieszczenia, w jakim regał się znajduje, a co za tym idzie od typu składowanych produktów. Każdy materiał posiada bowiem własne zalety.

Czy ten artykuł jest dla Ciebie ciekawy? Jeśli tak, to wejdź także na pomocne notatki (https://hft71.pl/), które posiadają intrygujące informacje – one pochłoną Cię totalnie.

Na przykład regały metalowe niezwykle korzystnie sprawdzają się w pomieszczeniach magazynowych dzięki swojej znacznej odporności oraz dużej nośności pojedynczych półek. Poza tym regały magazynowe nie muszą być estetyczne, stawia się w nich przede wszystkim na przydatność. Także na przykład regały magazynowe będą miały sporą wytrzymałość przy oszczędnym wyglądzie. Z kolei regały używane w domu bywają przykładowo drewniane, ponieważ w mieszkaniach kładziony jest duży nacisk na walory estetyczne części wyposażenia, przykładowo: .

regał

Autor: Shutterstock
Źródło: Shutterstock

Jest to szyk dopuszczający na optymalne eksploatację czynnej powierzchni magazynowej. Regały przemysłowe są dobrane do przechowywania artykułów jednakowych, o niskiej rotacji i wielkiej liczbie palet wypadających na daną jednostkę magazynową. Szansa magazynowania towarów o odmiennych formatach, po wcześniejszym zdefiniowaniu ich podczas produkcji. Stosowanie regałów wjezdnych jest wyjątkowo korzystne w przypadku komór chłodniczych i mroźni.

Zezwala bowiem na optymalną gospodarność powierzchni przeznaczonej na składowanie wyrobów w temperaturze minusowej. W magazynie konieczne są też regały magazynowe. Są to ramy, które ułatwiają wejście do regałów albo wyżej położonych pozycji w magazynie. Można wyróżnić dwa zasadnicze wersje podestów magazynowych. Podesty magazynowe stateczne i podesty magazynowe przenośne. Podesty ruchome znajdują coraz większe stosowanie w przeróżnych sektorach produkcji, zacząwszy od sektora budownictwa, firm produkcyjnych i

regał

Autor: Feed My Starving Children (FMSC)
Źródło: http://www.flickr.com

składowych, a skończywszy na interesach z branży reklamowej. Ze względu na typ pracy jaki wykonuje się przy pomocy podestów ruchomych, maszyny te są narażone na utratę równowagi.

Utrata równowagi może być spowodowana np. kiepskimi warunkami atmosferycznymi które panują na zewnątrz, nietrwałym podstawą, lub też przeładowaniem podestu. Z powodu znacznego niebezpieczeństwa utraty stateczności podesty są wyekwipowane w szereg asekuracji elektrohydraulicznych i mechanicznych. Konstrukcje podestowe umożliwiają podwójne a nawet potrójne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Podesty magazynowe zostały stworzone z ideą o zapewnieniu całego spożytkowania objętości pomieszczeń składowych w nieskomplikowany i oszczędny sposób, bez konieczności dobudowywania składu.